Odpověď na příspěvek: Vně syžetu...

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 11. 06. 2020 14:09
Předmět: Vně syžetu...

Tenhle váš text jsem předtím přehlédl, všiml jsem si ho, až když jsem hledal, kam jsem měl zařadit ten text od Arcibiskupa Vigano…

známý exegetický problém: proč je číslem 666 míněn pravděpodobně Nero.
Ne, ten ne… Byl to sice šmejd, ale takových bylo předtím i potom dost…
třeba Hitler
Toho pomlouvají mocně, zčásti správně, ale i tak to byl jen ne-dost-dobrý-křesťan…
Nebo třeba Komenský tvrdil, že Antikrist je Vatikán, tvrdí to dnes leckteří evangelikálové v USA. I to je omyl, Antikrist není jen ne-dost-dobrý-křesťan, ale je to mocný Kolektiv Anti-Křesťanů, těch, co mají hlubokou nenávist ke všemu křesťanskému.
Nebo třeba "Bill Gates 3" v upper-case ascii má součet 666, ale i ten je jenom jeden z front-manů Agendy…
A ovšem, již jsem to tu vysvětloval, ale ve strachu nebo z nenávisti jste to rychle smazali (zbyl tam jen náhradní Pahýl), jak se tam místo původního čísla "6 milionů" dostalo nakonec číslo "666", ale i tak - 6 je číslo Židů, a 666 znamená Monopol Moci Židů, když vládnou všude… Mocně nenávidí všechno křesťanské, jejich Rabíni především… Vrchol Zla je zřejmě Maimonides - Ben Mamon tedy Syn Ďábla, a knihy Sanhedrin a Avodah Zarah, ti ostatní to už jenom naplňují…

dá se vykladačsky zdůvodnit, že Nero byl pravděpodobně tím, na koho tu presbyter Jan myslí
To je špatná exegeze… Kdysi Omyl, a dnes již jen Lež - protože zatvrzelé setrvávání v Omylu i přesto, že poznáte Pravdu, se postupně stává Lží…
Nic dalšího ze Zjevení se tehdy nenaplnilo a že někdo dělal perzekuci křesťanů bylo sice smutné a zlé, ale na ty časy Zjevení a na Beránka bylo tehdy ještě brzy… Navíc i Křesťané v té době a ještě dlouho potom dělali perzekuci dalších křesťanů často srovnatelnou s Nerem…
Navíc Zjevení bylo napsáno velmi pravděpodobně až nějakou dobu po Nerovi…
Je to jen snaha ten text Pohřbít do dávné Minulosti, aby se lidé nerozhlíželi kolem, co se vlastně děje nyní…

Na svém blogu se vpravo "Vně syžetu" ptáte, jestli můžete vykládat Zj17 a Zj18 a převést to do katecheze a kázání…
Ne, vy zatím nemůžete, máte omezený rozhled a leda byste někoho nařknul neprávem. Když slepý vede slepé, všichni spadnou do jámy. Jste jak zaslepený a nemáte rozhled, pokud neporovnáte desítky protichůdných informačních zdrojů a nezvážíte jejich Bias a Perspektivu - každý se nějak mýlí a vidí to určitým způsobem zkresleně, ale MainStream Média to zkreslují Profesionálně, a Režim ve školách vyučuje Pro-režimní Propagandu…
Obecně asi kazatel nemůže štvát lidi proti někomu konkrétnímu, to dělají špatní Imámové v Islámu a je to problém…
Ale můžete jim kázat dobré mravy, lásku k rodině, a nedůvěru v ty, kdo proti rodině a dobrým mravům bojují… A můžete kázat proti všem zvrhlostem neo-marxismu… Něco, co oni sami Věřící mohou a měli by změnit…
Měl bych to víc zvážit, co v tomto doporučit…
Asi je lepší použít "špatné pastýře" v kázání…
Pojmenovat děvku "Taalemud Babylonský velký, mátě smilstva a ohavnosti Země" zatím není legální a popisovat to do detailů zřejmě do Kostela nepatří… Je to špatná Ideologie (Judaismus a Neo-marxismus), není to žádná konkrétní Osoba…
Nemůžete místo toho kázat nějaké bludy a omyly, a říkat tohle pravdivě a otevřeně je dnes nelegální nebo perzekuované, to asi radši zatím neriskujte…

Já neříkám, že všichni židé slouží antikristu, ani že mu slouží jenom židé… Antikrist je především Nenávist Judaismu ke Křesťanům, viz kult Noahides ( http://pialpha.cz/Diskuse_L169_Marked.pdf ), a zvrhlosti Neo-marximu… ( http://pialpha.cz/DL540 )
A o světovládcích, viz text o George Soros - anglický článek na prvním obrázku https://8kun.top/pnd/res/36035.html (sha 6624251f…) … Soros je také jenom front-man těch skutečných vládců za oponou… (Ten text je ale ze začátku 90-tých let, mezitím se to dál vyvíjelo, ale tady naznačují to jádro…)
(Pojmem front-man myslím třeba zpěváka v kapele, stojí vepředu a je vidět a často přehlížíte tu kapelu a producenty a skladatele za ním…)

Víte, i v souvislosti s falešným útokem loni na Novém Zélandu, nebo s jinými podobnými:
Lež samopalem nezastřelíš. Když zkusíš zastřelit Lháře, přijde místo něj sedm ještě horších… (Lk11:26)
Ani Mafii nezastřelíš, a když zkusíš zastřelit pár mafiánů, vždycky jí kus zbyde a přijdou se pomstít a bude to mnohem horší, než to bylo předtím…
Zlu se nedá odporovat Zlem. To vede jen k eskalaci násilí… A ti Zlí jsou obvykle zlejší, než ti spravedliví, odnesli by to nevinní lidé okolo… Nám nezbývá, než se spolehnout na Ochranu Silných Spravedlivých, tedy Policie a Justice a Vlády. A modlit se a volit ve volbách, aby byli silní a spravedliví.
Antikrist již vládne světu a všichni se mu klaní, a je to velmi mocný kolektiv. Nelze ho bodat do loutek a stínů, postavil by další. (Takové Loutky jsou třeba Vládci, které vidíte, třeba Merkelová, když pozvala Migranty… Je to jenom Loutka těch skutečných vládců za Oponou… Takové Stíny Antikrista jsou třeba Islamisti nebo Invaze Černochů, které vám staví před oči, abyste se dívali jinam a bojovali proti falešnému cíli…)
Ale nemusíte se mu klanět, nemusíte věřit jejich Propagandě, nemusíte padat do Nemorálních Zvrhlostí, které se snaží uvalit na Svět jako novou Normu… A můžete a měli byste Požadovat Spravedlnost Mocných…
I v tomhle smyslu je třeba chápat to Pavlovo "Modlete se za vládce", které zmiňujete…
Především pozor na zvrhlou propagandu ve Filmech. Hœllywood (nebo BBC atd) je jeden z nejmocnějších nástrojů na vymývání mozků, i na šíření dekadentních zvrhlostí, normalizaci násilí, heroizace šmejdů, atd… Shodou okolností, která není nijak náhodná, tam jsou 9 z 10 filmových producentů Židé, a nijak se tím netají, a obsah si tam objednává CIA - viz dokument "Out of Shadows" (který sice zamlčuje ty Židy, ale zase popisuje tu Propagandu a CIA)… Rozhodně se vyvarujte Akčních Filmů, drásají duši přehnanými city (ať už kladnými nebo zápornými) a šíří jedovatou propagandu v pěkném obalu…
(Proč tolik zmiňuji tu Propagandu? Protože s tou můžete něco dělat sami - můžete jim přestat věřit a přestat to hltat…)

Citujete na svém blogu pěknou báseň od Jiřího Ortena:
Bolestně prozpíván k všeobsažnému jménu, odnáším píseň svou z těchto slunečných míst
Jak pravděpodobné si myslíte, že by vám sem do Fóra přišel Beránek polemizovat o zprávě, kterou nese ze Slunce i od Všeobsažného Jména ?
Už jsem to psal, byli jste první mezi pozvanými, ale budete zřejmě poslední, kdo to pochopí…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód