Odpověď na příspěvek: Re: Cenzura

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 11. 06. 2020 10:41
Předmět: Re: Cenzura

Desatero … KRADE možnosti: nemůžete cizoložit, krást, zabíjet;
Ne, to překrucujete, nebo jsem to nevyjádřil dost přesně…
Ano, desatero a další pravidla Omezují možnosti. Ty Možnosti si člověk omezí _sám_ _dobrovolně_ na základě pravidel.
Ten Text je věc, která je na vašem serveru pro další čtenáře. Tím, že ji čtou, tak neubývá, je tu pořád i pro další. Ale když ji někdo smaže, je to, jako kdyby zasypal pramen. Vy ale tím smazáním bez náhrady omezíte možnost těch čtenářů si to přečíst bez jejich souhlasu, bez jejich vědomí, a tedy nedobrovolně…
A je to Krádež, protože jste těm čtenářům vzali něco, co patřilo i jim, a neptali jste se jich…
A snaha umlčet Pravdu je Lež, ale tu desatero nezakazuje, tu zakazuje jen Dobrá Morálka… Snaha umlčet a vymazat Pravdu, kterou Nenávidíte, je Lež a Nenávist… Spousta Režimů, postavených na Lži, obvykle tu Pravdu hluboce Nenávidí… Ti Lidé v těch Režimech, zdeformovaní propagandou režimu, Nenávidí Pravdu, a nechtějí si přiznat, že se mýlili…
Tady nejde jen o moje texty, tohle je otázka Principu a ta Cenzura je velmi rozšířená a je potřeba ji Pojmenovat a Zrušit celkově…

Třeba jako Nový Zákon mám rád překlad "ČSP - NS" (Český studijní překlad - Nová Smlouva). Ale s jednou zásadní vyjímkou, ještě zvažuji, že ji na svém serveru opravím…
Mají tam místo "služebník" slovo "otrok". To je zásadně špatně. Slovo δουλος má oba významy, služebník i otrok, ale je to míněno ve významu služebník.
Bůh není otrokář a my Mu sloužíme dobrovolně, nebo Mu třeba posloužíme svými činy tím, že jsou k něčemu použity i bez našeho vědomí nebo úmyslu, třeba jako Karma druhých. (Vy ale nemáte právo být soudcem a katem druhých ze své vlastní vůle…)
Když správně chápete všechna ta přikázání nebo zákazy, jsou pro naše vlastní dobro, i když to někdy nechápeme dost. A my je dodržujeme dobrovolně, a kdo je nedodržuje, škodí především sám sobě, i když to většině lidí nedochází, a někdy škodí i druhým…

Cenzura - třeba obscénní texty. Děti by měly být chráněny před určitými informacemi, na které nejsou zralé a které by jim ublížily. Děti ještě nejsou schopné samy poznat, co chtějí a co by neměly vědět. Takže je správné chránit nezralé děti před texty, kde ony samy nemají schopnost to rozeznat a chránit se samy, že něco třeba nechtějí číst. Dospělý už to ví sám, že něco ani číst ani vidět nechce… Takže cenzurováním textů dospělým z nich děláte nezralé děti, které nemají dost vlastního rozumu a zkušeností…
Cenzura - třeba výzvy k násilí. Ty mohou poškodit další lidi, když si je přečte někdo, kdo to násilí může vykonat. Já jsem ale k žádnému násilí rozhodně nevyzýval. Racionálně sdělené fakta nejsou žádná výzva k násilí… I když si přečtete, že je někdo Lump, tak ale normálnímu člověku nikdo nedává právo, aby byl Soudce nebo Kat… A především nemá být nikdy Soudce zároveň Katem! Ale když si přečtete a uznáte, že je někdo Lump, tak se můžete sám podle toho přizpůsobit a přestat mu věřit nebo sloužit. To je vaše vlastní svoboda, jestli někomu věříte nebo sloužíte, nebo ne…
Cenzura - třeba pomluvy konkrétních lidí, které nejsou pravdivé. Je to otázka, kdo to umí posoudit, jestli je nepravdivá ta informace, nebo naopak je nepravdivé její skrývání. Zejména, pokud vás Režim dlouhodobě krmí nějakou Propagandou, tak pak když někde vidíte Pravdu, považujete ji za Lež nebo Omyl, protože není Konformní s Informacemi, kterými vás krmili… To je problém - člověk, který neporovnal dost různých informačních zdrojů, není schopen tu Pravdu nebo Lež poznat…
Různé velké sítě (Facebook atd) používají tzv. "fact-checkers". Jenže to jsou často najatí lháři ve službách oligarchů. Třeba "snopes . com" a další takové - některá jejich vyvrácení mýtů jsou správná, některá jsou lživá. Kdyby to mělo být svobodné, tak k danému článku třeba Facebook nalepí nálepku, že je ta informace nepravdivá, s odkazem na zdůvodnění daného fact-checker, a s možností si tuhle nápovědu vypnout, když čtenář danému fact-checker nevěří. To by bylo svobodné. Když to ale smažou a zatají, tak vás omezují a berou vám tu svobodu se rozhodnout, komu věříte a komu ne… A ovšem fact-checker, kterého někdo sponzoruje, bývá poplatný tomu, kdo platí víc a kdo by neplatil, kdyby se mu protivili…

Pro vás (A.W.) zde je odpověď ten první odstavec. To další je pro ty, kdo a až poznají, že si to chtějí přečíst… Nejsou všichni TLDR zdeformovaní, ještě tu pár gramotných zbylo…
A ovšem, děkuji vám za nesouhlas a polemiku s tím, co jsem napsal…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód