Odpověď na příspěvek: Re: Jezdec s Korunou...

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 11. 06. 2020 04:11
Předmět: Re: Jezdec s Korunou...

Je to vaše Tříska a Trám. Leccos se z písemného projevu pozná… Je mi vás líto… A ovšem, je to pouhý ad-hominem útok, protože nemáte proti-argumenty…

Rasismus je … v zásadním rozporu s duchem evangelia … (???)
Mezitím jsem narazil na zajímavou informaci, něco z toho jsem už věděl předtím…
Termín "racism" (rasismus) poprvé použil spíš náhodně generál Pratt (racism and classism) jakožto nástroj Asimilace a Kulturního zničení Amerindiánů v roce 1902. Mimo jiné spolu s větou: "kill the Indian, save the man" https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Henry_Pratt (dělal pro ty Indiány školy, snažil se je europeizovat, oni píšou "amerikanizovat"…)
Ale výrazně to začal používat až Lev Davidovič Bronstein, známý jako Leon Trotsky, který jakožto zastánce Internacionálního Komunismu a vývozu Revoluce do celého světa to používal ke slovním útokům proti Hitlerovu konkurenčnímu Národnímu Socialismu, protože ten těmto Globalistům vadí nejvíc… (proto především natlačili Hitlera do války a zničili tak tu ideu Národního Socialismu velkým krveprolitím…)
Trockisté byli nejhorší Zlo Historie. Buďte rádi, že neznáte podrobnosti, jak krutě se mstili Rusům ve 20-tých letech minulého století za "Pale of Settlement"… Dnes se říká, že to bylo 20-60 milionů obětí Komunismu, ale byla to především Pomsta proti Rusům…
Přímí potomci Trockistů jsou dnes v USA jako neo-cons, a vyvážejí tu svou Revoluci, tentokrát pod značkou "Demokracie", do světa z USA, na Blízký Východ v sousedství Izraele především, a skrz Internet do celého světa… Jako Lenin hlásal, že k porážce kapitalismu dojde především z nejslabšího článku, tak se potom poučili, emigrovali do USA a dobývají svět naopak z nejsilnějšího článku…
"Rasimus" si vymysleli "anti-rasisté", aby bojovali proti přirozenému slučování příbuzných lidí…
V anglickém slovníku z roku 1955 slovo "racism" není vůbec. https://www.informationliberation.com/?id=61529 A u slova "race" tam je "rapid course, contest of speed, career, descent or lineage, breed or variety, peculiar strength or flavor"… Až na čtvrtém a pátém místě je "rasa"… Je to "původ, rodokmen, druh, rozmanitost". Ti, co chtějí zničit "rasimus" a tím i "rasy", chtějí, abyste zapomněli na svůj "původ a rodokmen", abyste popřeli své předky, své bližní, a nahradili je za celkové non-specific "humanity", tedy popírání rasismu a odlišnosti "nás" od "ostatních" je zrada předků a bližních, a vede ke ztrátě rozmanitosti, kdyby se všude všichni smísili…
V Západním tisku se začalo slovo "racism" objevovat až od roku 1960, jako součást vlády Antikrista nad světem, jako nástroj globalistů ke zničení národů jejich asimilací…
Wikipedia je silně cenzurovaný nástroj Lžiberálů… V https://en.wikipedia.org/wiki/Racism - na konci článku je malý odstaveček, co je to "anti-racism" - "In general, it promotes an egalitarian society …" Tedy anti-rasimus je odnož Marxistického Komunismu… "Egalitarian" je silně proti-biblické, je to důsledek krvavé ateistické Francouzské revoluce 1789, a vymysleli to zřejmě žednáři…
Také tam píšou takovou perličku (v sekci "Contemporary"), že ještě v roce 2003 v Africe černoši lovili Pygmeje a žrali je, ti se bránili v OSN, aby kanibalismus označili jako zločin proti lidskosti a genocidu…
Slovo "race" nebo "rasa" prý (dle Wikipedie) pochází zřejmě z hebrejského ראש róš, znamená to Hlava, jednak že to jsou Předci, jednak, že je to Hlavní… Případně od ראשון rišón, "first, primary, former"… (Případně ještě přeneseno přes arabštinu, která z hebrejštiny vychází… "there is no such agreement on how it generally came into Latin-based languages. A recent proposal is that it derives from the Arabic ra's, which means 'head, beginning, origin' or the Hebrew rosh, which has a similar meaning"…)

Zřejmě nikde v Evangeliu není nic proti "rasismu". (Samaritán v Lk10:29-37 je sousední národ, stejná rasa a stejný jazyk…)
Zato Zj9, nebo Mt13:24-30, nebo Gn9:27, nebo Mt22:39 a Lv19:18-19 jsou dost evidentně míněny rasisticky…
Anti-rasimus je podvod Antikrista, vládnoucího světu, je to nástroj zničení Etnik jejich Asimilací, když si lidé přestanou být vědomi toho, kdo jsou, odkud jdou a kam by měli jít… Nebylo to tu předtím a není to součástí "Křesťanské" kultury, zavedli to neo-marxisté ve 20-tém století…
To, že jsme odlišní od všech ostatních, a to, že jsme kolektivně lepší, než někteří, ale neznamená, že bychom je měli jakkoliv utlačovat, naopak je správné činit Milosrdenství ke slabším, pokud tím neškodíme vlastním.

V USA není žádný systematický útlak černochů, ale když mají průměrné IQ 85, je problém je někde zaměstnat… To nejlepší procento z černochů je jistě o dost výš, než průměr bělochů, nedá se říct, že by každý černoch byl hloupý. Ale těch lepších 10-20% černochů nemá v USA problém a stojí na straně Vlády a Řádu proti Chaosu riotujících. Jenže těch spodních 50% černochů, co neumí číst ani psát, nejsou spokojení s tím, že jsou odkázáni na potravinovou pomoc, když už kopáčské a farmářské práce dělají stroje… Snaží se definitivně odstranit "White Supremacy", ale to jedině kdyby odstranili všechny "White", protože v Civilizaci jsme prostě zatím Kolektivně Lepší a dá se to změřit a dokázat a tvrdit opak je Lež…
V USA mají 14% negramotnost. https://www.creditdonkey.com/illiteracy-in-america.html Jsou někde mezi Botswanou a Burundi… Z politické korektnosti se neuvádí, jaké procento negramotných je z které rasy, ale na mapě je vidět, že čím víc černochů je v kterém státě, tím víc tam je negramotných. V USA je 14% černochů… Takže odhad, že 50% amerických černochů je negramotných, je dost možná ještě podhodnocený. (Také v těch negramotných bude asi dost "latinos" jiho-američanů)
Takže černoši v USA mají menší gramotnost, než černoši v Botswaně a v Burundi. Je to důsledek "Affirmative Action" a desegregace školství, která především těm černochům ubližuje, protože nejsou schopni udržet tempo výuky pro Bílé školáky a leckdy se stane, že "úspěšně" dokončí střední školu a neumí při tom číst ani psát.
Takže za "diskriminaci" a poškození černochů jejich negramotností a z ní vyplývající společenskou marginalizací, protože budižkničemu, který neumí číst ani psát ale je drze povýšený a nemorální lump, je nezaměstnatelný, je především důsledek špatné metody výuky, vyplývající z desegregace školství a z Affirmative Action…
K tomu "nemorální lump" - viz statistiky zločinnosti, černoši páchají 6x víc násilných i majetkových trestných činů. http://www.informationliberation.com/?id=57483 V kategorii "vraždy" mají dokonce nad-poloviční většinu celkově, i když jich je jenom 14% … (Ona ta Morálka má leckdy také něco společného s Inteligencí…)
Není tam v USA téměř žádná diskriminace podle rasy, kromě výrazné diskriminace Bělochů, ale Kapitalismus přirozeně "diskriminuje" proti negramotným budižkničemům a lumpům, shodou okolností jich je většina, i když ne všichni, původem z Afriky…
A ovšem, většina Amerických Černochů jsou rasisté a nenávidí "White People"…

A o tzv. "policejním násilí" - je to bohužel nutné, aby Policie byla silnější a drsnější, než jsou Lumpové, protože nás má před těmi Lumpy chránit. Pokud tam mají stovky zabití policistů ročně, musejí se bránit a být přiměřeně drsní. Viz Čapkovu pohádku "O zdvořilém loupežníkovi" (Lotrandův syn) - a pro policistu to platí stejně… V zemi, kde jako u nás jsou lidé celkem inteligentní a slušní, a to i včetně Cikánů - v porovnání s Černochy, může a měla by být policie přiměřeně slušná, a oni tu takoví celkem jsou… Takže nejdřív se v USA ptejte po násilí černochů a jiných lumpů a gangů, a pak ho srovnávejte s násilím policie… Obviňovat americkou policii z násilí, které je přiměřené etnické situaci, je přinejmenším nefér…
Pro nás z toho vyplývá ponaučení, že jestli sem pustíme hromadu násilnických primitivů, ať už z Afriky, nebo Jihádistů prchajících před Spravedlností ze Sýrie, tak tu u nás pak bude Policie muset být stejně drsná a zlá, jako musí být nyní v USA, protože jinak by drsné a zlé byly Gangy Lumpů…

"Čerti" - takoví ti černí chlupatí s rohama - to je jen pohádka pro děti. V Anglofonních zemích to vůbec neznají a ani pro to není slovo v angličtině, ani na Blízkém Východě to neznají, kromě Turků, kteří tam přišli ze Sibiře až ve středověku. Doufám, že nám ty krásné pohádky v rámci PC nezakážou, je to součást našeho Kulturního Pokladu… Jsou to Slovanské pohanské legendy, které nám tu nechali Andělé na ochranu před Etnickým znečištěním, aby každé malé dítě a hlavně pak dospívající mládež poznali "čerta", když ho někde vidí, a v žádném případě si s ním nic nezačínali. A aby sem nemohli (((otrokáři))) ve středověku vozit Africké otroky, protože by je každý hned nařknul ze spolku s ďáblem… Je to pohádka pro děti, ale je didaktická… A ochránilo nás to před tím, co mají dnes v USA…
A z hlediska etymologie, "čert" je od slova "černý", podle https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cert jsou prý potomci "Černobog" a "Mara", kde "Mara" je pravděpodobně z řeckého μαύρος (mauros) https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82#Greek - a tam viz jaké další významy to má: "black, gloomy, dark, grim, depressed, miserable, terrible, evil"…
Inu, Afričani nejsou Čerti, protože Čerti nejsou… Je to jenom Podobenství a Varování…
A ovšem jsou prý z toho žhavého dole vespodu, míněno na Jihu a ne v podzemí… Takže jako František nedávno prohlásil, že Peklo Není, tak já místo toho říkám, že Peklo je zřejmě zatím v Africe, a že se tam Populační Černobýl přemnoží, ještě není důvod, aby odtamtud utíkali sem… (Ale bylo by možné postupně tu Afriku předělat k lepšímu, ale to pár generací potrvá… Ale také mohou zkoušet to Africké Peklo přenášet sem…) (Podstata Černobylské havárie bylo neuvážené odstranění regulace a exponenciální řetězová reakce… Ale jinak to jméno znamená "černý plevel", a znamená to "Pelyněk" Zj8:11 - část toho se zřejmě udála už před časem…)
To "Ohnivé Peklo" vespodu si vymysleli až Talmudisté a Antická církev to od nich převzala, ale v Bibli nic takového není… Tam je ale Spirituální Peklo - שאול Sheol, a znamená to "Požadovat" - přemýšlejte o tom…

Někde jsem psal: Pyšný Vůdce rasistů (Netanyahu) měl volební heslo זה אנחנו או הם "Toto (je) my nebo oni". To je špatně. Má to být: "Toto (je) My a Oni". Vy ty ostatní nemůžete Eliminovat, musíte se naučit žít vedle nich, od některých radši co nejdál… Ale neo-marxisté říkají: "žádné Oni není, všechno jsme to My". Jsou jako Jezinky… Snaží se do té vaší náruče "My" vtěstnat všechny ostatní "Oni", ale to by se tam brzy ti původní "My" zcela ztratili a zbyli by tam jenom samí "Oni"… Know who you are, know who you are not… Je to My a Oni… Popření "Oni" by vedlo k zániku původního "My"…
Je i správné prokazovat Milosrdenství všem v nouzi, těm slabším především. Ale ne na úkor svých bližních… A mimo jiné ty Slabší podporujeme i proto, aby je Nouze nedohnala ke Špatnostem…
Takže zejména tím, že připustím, že jsou postižení nebo neschopní, tak tím spíš si zaslouží nějakou pomoc. Těm rovnocenným není třeba příliš pomáhat z Charity, ale neschopným ano… Ale vždy je třeba pomáhat a stranit Našim proti Cizím… Pochopit, že není důležité "Já", ale "My", protože společně jdeme do Budoucnosti… A ostatní "Oni" sice jdou vedle nás také, a můžeme těm slabším pomoci, ale nesmíme jim pomáhat podrážet našim dětem nohy…

Jen odbočím k té cenzuře a mazání příspěvků - čekal jsem, že mi ten předtím také zmizí, už jsem měl připravenou tuhle námitku:
Cenzura je druh Krádeže. Tím v podstatě kradete dalším čtenářům možnost, aby si přečetli, co jsem jim psal…
Jak si ji jako křesťané srovnáte s desaterem ?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód