Odpověď na příspěvek: Re: Jezdec s Korunou...

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 04. 06. 2020 15:34
Předmět: Re: Jezdec s Korunou...

Jednou se za svou Nenávist k Pravdě budete stydět… Ještě doplněnou tím, že mě lživě urazíte a pak mi smažete obranu… (v mém vydání těchto vláken tím naopak přidáváte červené zvýraznění k těm příspěvkům… a jen tím společně podtrhneme moji tezi, že 17.3 "Cenzura je Nepřípustná" a bude potřeba ji vykořenit Systémově, zdaleka nejen v mém případě… Již jsem o tom psal jinde, tímhle mazáním jen zaslepujete své vlastní čtenáře, aby neviděli Pravdu, kterou někdo jiný napsal…)
Příspěvek, který tu byl smazán, je archivován https://archive.is/vuhYx#15645 (tohle zas pak bude v archive . org …)
Je zajímavý tím, že mi při jeho psaní došlo, kdo že je míněn ve verších Zj6:9-11 - "zabitých pro slovo Boží"… a "každému z nich bylo dáno BÍLÉ roucho"…
Bílé oblečení sice nosí Arabové a Indové, ale to tím není myšleno. Je míněno "tělesné roucho", ale zřejmě i "duchovní roucho", Bílé…
To slovo Boží je zřejmě: "Miluj Bližního svého, podobného jako ty", druhé nejvyšší přikázání. (Mt22:39, Lv19:18-19) "Zabití" v 6:9 je míněno i "sociální zabití" a cenzura a mazání a umlčování a pomlouvání všemi zlými organizacemi jako Google a MasMédia a celou nenávistnou kabalou anti-kristiánů a totalitních "lieberals" …
Doufám tím také, že nebudou skutečně vraždit Křesťany, že je to míněno takhle "virtuálně", protože takhle "virtuálně zabíjet" to již nějakou dobu intenzivně dělají…
A k tomu tedy patří i v 6:11 "ať odpočinou ještě krátký čas"… I vy budete muset ještě krátký čas počkat… (také jsem dostal ve snu radu, ať nespěchám napřed… ale také doufám, že "krátký čas" tu jsou dny nebo měsíce ale ne roky, tolik času nemáme…)

Zkusil bych hádat, že to smazání časově souvisí s tím, kdy se tu objevil slizský pan L.C. se svými planými a nenávistnými urážkami na místě, kde zmizel můj příspěvek…? Já chápu, že lidem jako on se doslovný výklad knihy Zjevení nelíbí a chtěli by ho potřít a zadupat…
To není jen "dva tisíce let starý text", je to Plán (nebo Proroctví?) o současné době a jeho naplnění svými lžemi a zaváděním a umlčováním nezastavíte, to má mnohem větší setrvačnost (momentum), než byste chápali nebo si připouštěli…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód