Odpověď na příspěvek: Re: Jezdec s Korunou...

Od: Anonym: Ladislav Cajthaml--- )
Kdy: 04. 06. 2020 14:05
Předmět: Re: Jezdec s Korunou...

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Jistě, vyjádřit by se měl Jirka. Ale podle mé zkušenosti pro lidi v církvi  není problémem přijmout alegorii (symbol), pokud si mohou myslet, že je za  ní (jen) jeden skrytý význam - jak jsem se snažil uvést výše. Nebo mnohost  významů, která je ale pochopitelná a praktická, jako je tomu třeba u běžných  výkladů evangelijních podobenství. Vadí nám pocit, když mnohost významů bují  dle libovůle.
Dožadovat se jednoho nebo jednoduchého významu nějakého dva tisíce let starého textu je v podstatě právě libovůle.
Lidi v církvi mají obecně velmi malou zkušenost se specifiky starověkých textů, také starobylých religiózních textů. Vkládají pak do nich všemožné vlastní věroučné agresivity a naivity. Bylo by dobře, kdyby je v tomto usměrňovali jejich faráři, ale stačí se porozhlédnout po kazatelských produktech třeba jenom tady na Evangnetu, aby byla zřejmá bláhovost podobných očekávání.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód