Odpověď na příspěvek: Re: Jezdec s Korunou...

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 06. 2020 12:34
Předmět: Re: Jezdec s Korunou...

Jistě, vyjádřit by se měl Jirka. Ale podle mé zkušenosti pro lidi v církvi není problémem přijmout alegorii (symbol), pokud si mohou myslet, že je za ní (jen) jeden skrytý význam - jak jsem se snažil uvést výše. Nebo mnohost významů, která je ale pochopitelná a praktická, jako je tomu třeba u běžných výkladů evangelijních podobenství. Vadí nám pocit, když mnohost významů bují dle libovůle.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód