Diskuze k biblickému verši: Zj 4,1

Potom jsem viděl, a aj, dveře otevříny v nebi, a hlas první, kterýž jsem byl slyšel jako trouby, an mluví se mnou, řkoucí: Vstup sem, a ukážiť, co se má díti potom.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód