Diskuze k biblickému verši: Zj 2,13

Vím skutky tvé, i kde bydlíš, tu, kdež jest stolice satanova, a že držíš se jména mého, a nezapřel jsi víry mé, ani v těch dnech, když Antipas, svědek můj věrný, zamordován jest u vás, tu, kdež bydlí satan.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód