Diskuze k biblickému verši: 1J 4,3

Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého, není z Boha; nýbrž toť jest ten antikristův, o kterémž jste slýchali, že přijíti má, a jižť jest nyní na světě.

Přidat příspěvek:


















Ověřovací kód