Diskuze k biblickému verši: 2Tm 2,10

Protož všecko to snáším pro vyvolené , aby i oni spasení došli, kteréžto jest v Kristu Ježíši, s slavou věčnou.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód