Diskuze k biblickému verši: 1Tm 1,18

Totoť přikázání poroučím tobě, synu Timotee, abys podle předešlých o tobě proroctví bojoval v tom dobrý boj,

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód