Diskuze k biblickému verši: 1Te 2,19

Nebo která jest naše naděje neb radost aneb koruna chlouby? Zdali ne i vy před obličejem Pána našeho Jezukrista v <čas> příchodu jeho?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód