Diskuze k biblickému verši: 1Te 2,17

My pak, bratří, zbaveni byvše vás na chvíli tělem, ne srdcem, opravdověji usilovali jsme viděti tvář vaši s mnohou žádostí.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód