Diskuze k biblickému verši: 1Te 2,8

Tak nakloněni k vám byvše, hotovi jsme byli s velikou chutí, vydati vám netoliko evangelium Boží, ale také i duše naše, protože jste nám byli milí.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód