Diskuze k biblickému verši: 1Te 2,5

Anižť jsme zajisté kdy užívali řeči pochlebné, jakož víte, ani za příčinou něčeho lakomství provodili. Bůhť jest svědek.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód