Diskuze k biblickému verši: 1Te 2,4

Ale jakož Bůh nás hodné učinil , aby nám svěřeno bylo evangelium, takť mluvíme, ne jako lidem se líbíce, ale Bohu, kterýž zkušuje srdcí našich.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód