Diskuze k biblickému verši: 1Te 2,2

Ale i prve trpěvše, a pohanění snáševše, (jakož víte) v Filippis, osvobodili jsme se v Bohu našem mluviti vám směle evangelium Boží, s mnohými odpory.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód