Diskuze k biblickému verši: Ko 1,2

Těm, kteříž jsou v Kolossis, svatým a věrným bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód