Diskuze k biblickému verši: Dt 6,5

Protož milovati budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód