Diskuze k biblickému verši: 1Kor 11,24

Takž i kalich, když povečeřel, řka: Tento kalich jest ta nová smlouva v mé krvi. To čiňte, kolikrátkoli píti budete, na mou památku.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód