Diskuze k biblickému verši: Ř 2,27

A odsoudí ti, kteříž jsou z přirození neobřízka, zachovávajíce Zákon, tebe, kterýž pod literou a obřízkou přestupník jsi Zákona?

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód