Diskuze k biblickému verši: Ř 2,25

Obřezáníť zajisté prospěje, budeš-li Zákon plniti; pakli budeš přestupitelem Zákona, obřezání tvé učiněno jest neobřezáním.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód