Diskuze k biblickému verši: Ř 1,32

Kteřížto vědouce o tom právu Božím, že ti, kteříž takové věci činí, hodni jsou smrti, netoliko ty věci činí, ale i činícím nakládají.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód