Diskuze k biblickému verši: Ř 1,29

Jsouce naplněni vší nepravostí, zlostí, smilstvem, nešlechetností, lakomstvím, plní závisti, vraždy, svárů, lsti, zlých obyčejů,

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód