Diskuze k biblickému verši: Ř 1,25

ty, kteříž jsou směnili pravdu Boží za lež, a ctili i sloužili stvoření raději nežli Stvořiteli, kterýž jest požehnaný na věky. Amen.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód