Diskuze k biblickému verši: Ř 1,17

Nebo spravedlnost Boží zjevuje se skrze ně z víry u víru, jakož psáno jest: Spravedlivý pak z víry živ bude.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód