Diskuze k biblickému verši: Ř 1,7

Všechněm, kteříž jste v Římě, milým Božím, povolaným svatým: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód