Diskuze k biblickému verši: J 15,26

Když pak přijde Utěšitel, kteréhož já pošli vám od Otce, Duch pravdy, kterýž od Otce pochází, tenť svědectví vydávati bude o mně.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód