Odpověď na příspěvek: Re: změňte se...

Od: Anonym: P.A.Semi---.pnet.netair.net )
Kdy: 19. 02. 2019 23:58
Předmět: Re: změňte se...

Tak dopsal jsem to a konečně mohl jet vrátit dluh Člověku, který jsem slíbil, že jestli neumřu, tak to určitě zítra (tedy dnes) vrátím (což byla jako pojistka pro případ, abych neslíbil, že to splním zcela určitě a pak to nešlo, ale byla to chyba, měl jsem říct "příště" a ne "zítra"…), i když to tedy bylo nepohodlné, protože pršelo, ale tím jsem nesplnil slib Bohu, (kvůli kterému možná i umřu… tedy slib, že přestanu kouřit, se špinavou berlou se vracet nemůžu…), ale ten slib člověku bylo jednodušší splnit hned a o ten druhý se ještě budu snažit… A tak mě cestou napadlo:
Všichni znáte tu pohádku o Pokladu na konci Duhy…? Tak ano, na Konci Té Duhy je Poklad, a jsou to spokojené ženy, děti a tím pádem i muži ve spořádaných rodinách… Akorát to také znáte, že čím dál za tou Duhou jdete, tím pořád dál je ten Konec Duhy s Pokladem. (A nezkoušejte nám tvrdit, že naše ženy a děti a šťastné spořádané rodiny nejsou náš (národní) poklad!)
To zvaní Tovaryšů z rozvojových zemí třeba z Afriky - především Agrotechniky sem zvěte a vracejte vyučené, protože oni jinak nejsou schopní normálně ani pochopit základy zemědělství v některých regionech, jak jsem četl různé vtipné příběhy… Nebo nechte migrovat různé lepší afričany kolonizovat kraje méně schopných afričanů? Tím byste těm nejubožejším pomohli lépe, než z nich vysávat ty nejsilnější a nejschopnější sem do prosperity, kterou si nezasloužili…
Pokud vám vadí oteplování, tak především osázejte pouště zelení, protože ty pouště jinak ohřívají nejvíc… V Izraeli jsou prý dobří v projektech na zavlažování zahrad, ti by ty technologie mohli exportovat…
Arabové, Bůh vám poslal Židy do Izraele, aby se naučili dělat závlahové systémy a pomohli vám udělat z vašich pouští zahrady, tak do nich nekopejte a chvíli prosím počkejte, ono to přijde postupně…

(Pane AW,) nenavážím se do evangelické církve, psal jsem to ke křesťanům obecně, ale já to píšu k Lidem obecně, i k těm zdánlivě nevěřícím nebo jinak-věřícím (ale každý, kdo má rozum, něčemu jen věří a jen něco ví jistě, nikdo není vševědoucí, a jen úplně hloupý se nezajímá o nic… pak třeba věříte "vědcům", ale inu, i ti se občas mýlí, ale některé omyly vědců jsou podstatně škodlivější, třeba od-duchovněním, to pak z vás nadělají bez-duché roboty…?).
Tak ano, ta věta J_844 má i různé drobnější významy, akorát když ji tedy po pravdě použijete proti konkrétním těmhle synům Lži, tak byste mohl na někoho poštvat dav fanatiků a to se rozhodně nedělá, ale někteří to dělají, někteří v drobném (různé politické štvaní, které někdy je ale často rozhodně není oprávněné, a pak je naopak syn Lži ten kázající (i když se jen mýlí, tak ale pak je třeba Sluha Lži, když to hustí do dalších důvěřivých…), takže na tohle pozor z obou stran) a třeba barbaři na blízkém východě to dělají drsně… Na druhou stranu se pořád dál tvářit, že tu tihle synové Ďábla nejsou, zatímco vás zaslepené vedou do Propasti, nejde pořád dál a je potřeba se probrat a ozvat dřív než pozdě…
A ovšem především vám zde děkuji za oponenturu, to se v tom delším textu někde ztratilo…
Nejsem ve slonovinové věži, jsem ve vesnické chalupě (i když tedy vyrůstal jsem dost dlouho v Praze a pak zas dlouho skoro na pomezí Moravy), a kostelů to je dost na to, abych si mohl vybrat, takže ač se pokládám spíš za ekumenického katolíka (a tak jsem pokřtěný a Díky Bohu za to, že to šlo ještě už jako miminko (a to i za toho socialismu) a nemusel jsem projít tou běžnou Indoktrinací, zase jsem si to duchovně moc neužil a musel k tomu dojít postupně sám), tak ale zdejší katolický farář se minul povoláním a měl asi spíš dělat traktoristu, tady v zemědělském regionu a po pa-socialistickém odbarvení země zřejmě nejsou zatím lepší kádry, ale to se zase zlepší, některá náprava ale jednu nebo pár generací trvá, takže teď chodím zpívat s husity (tedy zpívám falešně, ale to se ztratí, a tady u husitů se zpívá skoro celá liturgie a ono to je fajn si občas společně zazpívat něco pěkného, já to tím nezlehčuji, jen říkám, že to je prospěšné také psychologicky… a ovšem věřím, že Bůj i Andělé mají z takového radostného zpěvu také radost, a to mi nezpochybníte a i kdybyste to chtěli považovat za pověru, tak ale škodlivá není… jedna nebo dvě písně tam jsou vždycky jiné, postupně po slokách proložené, a mezitím to obvyklé… ale zpívat u katolíků se mi také líbilo, tam to je ustálenější a jednodušší na text a dá se to brzy naučit zpaměti… a ovšem jiní zpívají zase jinak a je to také dobře… víte, dobré je to, co je místní a co tu funguje živé…) …
Víte, u Katolíků je zase výhoda, že tam prostě člověk přijde do kostela a stojí tiše vzadu a nikdo se ho neptá, co tam zrovna dělá, když každý ví, že to tak je správně a když není nijak nápadně odlišný, kdežto zrovna v Jednotě Bratrské se mě hned ptali, co mě k nim vede a jaké mám s Pánem zkušenosti, oni to mysleli upřímně, ale to jsem jim nemohl ani nechtěl vysvětlovat, já se tam nepřišel vybavovat s přátelskými lidmi, když jsem přišel na Mši kvůli Bohu, ale chápu, že každý to má do určité míry nějak a teď se také rád pozdravím se spoluvěřícími… (tady u husitů, zvláště když je tu jen pár lidí, se s každým pozdravíme a třeba si i podáme ruce a tak, něco na tom zase je, mít někde přátele, a ovšem nikdo se mě neptal, proč tam jsem…)
A ovšem, já i vás (Jednotu Bratrskou) respektuji, i když s něčím (třeba podpora LGBT) tedy nesouhlasím…
Víte, mě ale ani nevadí, když jsou arabové v Arábii muslimové, pořád lepší, než aby byli ateisti (nebo dokonce judaisti, což znamená "vychvalovaní", tedy neoprávnění supremacisté… Prostě něco je objektivně lepší a můžeme na to být hrdí, ale něco je stejné nebo dokonce objektivně horší a být na to Pyšný a používat to jako ospravedlnění škodit je zvrácené…). Ale když ti muslimové přijdou sem, tak jsou tu Plevel (z Duchovního hlediska) od Toho Nepřítele, ti co už tu jsou, je těžko odsud vyhánět násilím, ale kdyby sem chtěli tlačit další, tak už na kraji pole řekneme, ať jdou pryč na to svoje, a ti, co už tu jsou, možná postupně vyschnou, nebo jim dojde, že lepší než třeba Křesťanství to jejich tedy nijak zvlášť není… (jestli vám přijde, že jsou muslimové násilníci, to je trochu otázka, jestli to je vyznáním, nebo prostě tím, že to jsou arabové… jestli vám vadí, že jim není svaté, co je svaté vám, tak to je ale vzájemné, ani nám není svaté to, co je svaté jim… máme snad proto být všichni nesvatí? to sice ne, ale to vzájemné neuznávání svatosti je asi podstata toho plevele, že to není místně kompatibilní, a narozdíl od agnostiků (lidově "ateistů"), ti muslimové jsou nesnášenliví, tak pak je zase těžké je tu snášet, protože především nesnášenlivá a ještě cizácká menšina a ještě fanaticky sjednocená je problém, a pokud jsou nepřiměřeně množiví, tak ten problém bude jenom čím dál horší, takže to, že "zatím to jde", není dobrý argument, to jenom odsouváte problém jako ještě horší na své děti…) Na druhou stranu, když jsou třeba v Syrské Arabské Republice dohromady muslimové a křesťani a jsou tak zvyklí, tak je tam problém jen to jedno nebo pár procent nesnášenlivých jihádistů a fanatiků (čte se to ži-há-di? no skoro… to si zas nějak v arábii rozeberte, kdo vám infiltroval různé imámy a proč, jestli to nebyli třeba nějací špatní ustanovující (hebrejsky "mósadim", anglicky asi "establishing")…)…

S tím Gn3, to je na úplně prominentním místě, když ty první dvě kapitoly jsou jako úvodník. A ovšem takhle napsané se to dá a i mělo by vyprávět už i 6-letým dětem (aby zbytečně nepochybovaly o různém neprospěšném, všechno má svůj čas). To až zase ti, co už to jablíčko od Evičky nebo od Hada dostali, to pak zase chápou jinak… Tedy neplatí to jenom v tomto smyslu, ale v tomto především… Pak ale je v tom i ponaučení, že máte rozeznávat dobré a zlé a umíte to, tak to dělejte. A že děti to zatím neumí, tak je potřeba je k tomu vést. (Třeba děti do nevím 13-14 let se neumí samy dobrovolně odtrhnout od obrazovky, ty je potřeba včas vyhánět, aby také mezitím nějak žily a rozvíjely se prospěšněji.) A ovšem teprve tím poznáním vzniká Hřích, tedy když rozeznáváte Dobré a Zlé a přesto si vyberete špatně, takže to poznání je de-facto základ hříchu, i když samo o sobě poznání (na něco až v přiměřeném věku) hřích není, to spíš naopak…

A k tomu hned následující Gn4 je asi nejpodstatnější zkratka z Náboženství …
A byl Duch pastýř oveček a Vlastnictví bylo sloužící Půdě (nebo "adamah" Lidskosti?). A bylo od konce dnů a přineslo Vlastnictví z plodů té půdy (~lidskosti?) dar (~oběť) pro Hospodina (~Jehova, =Jsoucnost). A Duch přinesl též on z prvorozených svých oveček a z jejich nejvybranějších částí (~tuků, ~mléka), a pohlédl (~a spasí) Hospodin (~J.) na Ducha a na jeho dar (~oběť). A na Vlastnictví a na jeho dar nepohlédl a vzplál (~rozzlobil se) (-pro?) Vlastnictví velmi a padly jeho tváře. A řekl Hospodin (~J.) k Vlastnictví: proč vzplál (+hněv) (~rozzlobil ses) tobě a proč padly tvoje tváře? Zdalipak ne (–tedy "ano"), když způsobíš dobro (~když zlepšíš) pozvednout, a zda-li ne (–tedy "ne") způsobíš dobro (~nezlepšíš) otevřít hříchy válejícího se (~ležícího) a k tobě jeho touha a ty budeš vládnout (~připodobníš) v něm?
A mluvil Vlastnictví k Duchu, svému bratru, a bylo v jejich bytí na poli a pozvedl se (~povstal) Vlastnictví k Duchu, svému bratru, a zabil jej. A řekl Hospodin (~J.) k Vlastnictví: Kde Duch, tvůj bratr? A řekl: nevěděl jsem (+,že jsem) ten (~zda) strážce mého bratra já. A řekl: co udělal jsi, hlas (~lehkovážnost) krví (–[pl.]) tvého bratra volající ke mně z té půdy (~z té lidskosti, =adámáh).
Tedy k Vlastnictví nepohlédl, ani v dobrém ani ve špatném, ale pokud Vlastnictví vystoupí nad (~do) Ducha, tak jej zabíjí, a přitom by mělo být jen jeho strážce a možná nástroj, tedy prostředek, ale ne cíl…
Protože čím víc věcí si pořídíte, tím víc těm věcem pak sloužíte, věnujete jim svou pozornost a čas, místo abyste třeba dělali něco užitečnějšího, třeba se věnovali bližním. (To je to známé, že sdílená radost je dvojnásobná, sdílený smutek je poloviční…) Leckterý člověk se ale stává otrokem svých věcí, nebo mamonu, a leckomu to ani dost nedochází, že vlastně vyměnil svůj život postupně za úplné zbytečnosti, nebo se hnal za neustálým veselením a radost z něj měl čím dál menší… Je třeba vždy chápat, že prostředky slouží nějakému cíli, který obvykle nebývá stejného druhu jako ty prostředky, a pak se prostředky hodnotí podle toho, jak dobře danému cíli slouží. Je ale třeba nezapomenout na cíl, kdy se pak věnujete už jen prostředkům… To je pak také otroctví hříchu, hřích je zapomenout na cíl (třeba podpora druhých lidí, někomu něco předáváte nebo umožňujete), a otroctví je sloužit prostředkům bez cíle, i když mnohdy si myslíte, že ty prostředky slouží vám… To se ale ptejte: k čemu?

Tedy občas se veselit je dobré, od toho jsou různé svátky nebo výročí nebo prostě události, ale to nemůže být pořád každý všední den, protože by to brzy zevšednělo… (je "všední" i od slova "šedá"? tak trochu… (trochu to je od "všech dní", tedy ale jen skoro všech… čeština je krásný jazyk, jak ta slova dobře vyjadřují víc věcí najednou…) ) Protože od takového mimořádného veselení je pak i mimořádná radost, a ovšem jde to i čistě, to je pak čistší radost… Na druhou stranu, posedět s přáteli třeba i v hospodě asi je občas potřeba (když lepší klubovnu nemáte), nemůže být člověk zalezlý pořád v noře u bedny, zejména když tam doma není s bližními… (to je také rozdíl, jestli jste doma s bližními nebo jen vedle bližních u něčeho jiného) Ale denním opíjením se otupujete a pak z těch setkání se sousedy nebo kamarády v hospodě také nemáte už moc radosti, když to je spíš rutina… (A ovšem, "koho mají rádi v hospodě, toho nemívají rádi doma", to má hned víc důvodů…)

Částečně technická připomínka. (zrovna jsem to rozvažoval, ale asi bych to tu nepsal, ale zrovna mi tu houkla siréna troj-tón, tak to sem přeci-jen napíšu) Jak jsem psal (skoro tři dny) ten delší text výše, ukládám postupně náhledy a čtu a kontroluji, a jak je to čím dál delší, tak po jednom náhledu najednou "lup", a text je prázdný… BB-fórum to má nějak ošetřené lépe, že tam mají limit pro roboty, že při šedesáti kb textu řeknou "dost", ale ten text mi nezahodí a můžu ho třeba dobrovolně zkrátit nebo rozstříhat. Já jsem to měl postupně ukládané u sebe (co třeba výpadek proudu nebo tak?), takže tak moc to také nevadilo… A jako programátor jsem zvyklý, že programy mají chyby, nebo že nepočítají se všemi možnými alternativami, to tak prostě bývá…

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód