Diskuze k biblickému verši: J 1,52

I dí mu: Amen, amen pravím vám: Od tohoto času uzříte nebe otevřené, a anděly Boží vstupující a sstupující na Syna člověka.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód