Diskuze k biblickému verši: J 1,48

Vida Ježíš Natanaele, an jde k němu, i dí o něm: Aj, právě Izraelitský, v němžto lsti není.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód