Diskuze k biblickému verši: J 1,46

Nalezl Filip Natanaele. I dí jemu: O kterémž psal Mojžíš v Zákoně a Proroci, nalezli jsme Ježíše, syna Jozefova z Nazaréta.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód