Diskuze k biblickému verši: Mk 12,29

A Ježíš odpověděl jemu, že první ze všech přikázání jest: Slyš, Izraeli, Pán Bůh náš Pán jeden jest.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód