Diskuze k biblickému verši: Nu 25,13

I bude míti on i símě jeho po něm smlouvu kněžství věčného, proto že horlil pro Boha svého, a očistil syny Izraelské.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód