Diskuze k biblickému verši: Nu 25,11

Fínes, syn Eleazara kněze, syna Aronova, odvrátil prchlivost mou od synů Izraelských, kdyžto horlil horlivostí mou u prostřed nich, tak abych neshladil synů Izraelských v horlivosti své.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód