Diskuze k biblickému verši: Nu 25,7

To když uzřel Fínes, syn Eleazara, syna Aronova, kněze, vyvstal z prostředku množství toho, a vzal kopí do ruky své.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód