Diskuze k biblickému verši: Mt 19,21

Řekl mu Ježíš: Chceš-li dokonalým býti, jdiž a prodej statek svůj, a rozdej chudým, a budeš míti poklad v nebi, a pojď, následuj mne.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód