Diskuze k biblickému verši: Mt 3,11

Já křtím vás vodou ku pokání, ten pak, kterýž po mně přichází, jestiť mocnější nežli já, jehožto nejsem hoden obuvi nositi. Onť vás křtíti bude Duchem svatým a ohněm.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód