Diskuze k biblickému verši: Mt 2,23

A přišed, bydlil v městě, jenž slove Nazarét, aby se naplnilo, což povědíno bylo skrze proroky, že Nazaretský slouti bude.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód