Diskuze k biblickému verši: Mt 2,18

Hlas v Ráma slyšán jest, naříkání a pláč a kvílení mnohé; Ráchel plačící synů svých, a nedala se potěšiti, protože jich není.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód