Diskuze k biblickému verši: Mt 2,15

A byl tam až do smrti Herodesovy, aby se naplnilo povědění Páně skrze proroka, řkoucího: Z Egypta povolal jsem Syna svého.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód