Diskuze k biblickému verši: Mt 2,11

I všedše do domu, nalezli dítě s Marijí matkou jeho, a padše, klaněli se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato a kadidlo a mirru.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód