Diskuze k biblickému verši: Mt 2,8

A když je propouštěl do Betléma, řekl: Jdouce, ptejte se pilně na to dítě, a když naleznete, zvěstujtež mi, ať i já přijda, pokloním se jemu.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód