Diskuze k biblickému verši: Mt 2,6

A ty Betléme, země Judská, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty Judskými; neboť z tebe vyjde Vývoda, kterýž pásti bude lid můj Izraelský.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód