Diskuze k biblickému verši: Mt 2,2

Řkouce: Kde jest ten, kterýž se narodil Král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu jeho na východu slunce, a přijeli jsme klaněti se jemu.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód