Diskuze k biblickému verši: Mt 2,1

Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj, mudrci od východu slunce přijeli do Jeruzaléma,

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód