Diskuze k biblickému verši: Za 8,6

Takto praví Hospodin zástupů: Zdali, že se to nepodobné zdá před očima ostatků lidu tohoto dnů těchto, také před očima mýma nepodobné bude? praví Hospodin zástupů.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód