Diskuze k biblickému verši: Na 3,4

Pro množství smilství smilnice, velmi milé, mistryně kouzlů, kteráž prodávala národy smilstvými svými, a lidi kouzly svými.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód