Diskuze k biblickému verši: Lv 19,23

Když pak vejdete do země, a nasázíte všelikého stromoví ovoce nesoucího, tedy obřežete neobřezání jeho, ovoce jeho. Po tři léta budete míti je neobřezané, nebude jedeno.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód