Diskuze k biblickému verši: Lv 19,18

Nebudeš se mstíti, aniž držeti budeš proti synům lidu svého, ale milovati budeš bližního svého jako sebe samého: Já jsem Hospodin.

Přidat příspěvek:


Ověřovací kód